پژوهشکده فرهنگی ساری شناسی

Language

نمایشگاه تخریب آثار تاریخی ساری در میدان بازار نرگسیه

zzوقتی مردم یک شهر بیدار باشند …  احساس مسوولیت کنند … میشود امروز ساری …از گوشه گوشه شهر برای بازدید از نمایشگاه به میدان دولت (بازار نرگسیه ) می آیند … چون میراث پدرانشان رو به نابودیست …. همین نمایشگاه … نشان از تدبیر مردم و بی تدبیری برخی از مسیولین است…. پس کی میخواهند تدبیری بیاندیشند برای این میراث نیمه جان  …. وقتی مرد و از بین رفت ….. نه ما شهروندان ساروی نمیگذاریم که این میراث پدرانمان از بین بروند …. نمی گذاریم .

 

zz

 

photo_2016-01-17_20-42-40photo_2016-01-17_20-42-49 photo_2016-01-17_20-42-54 photo_2016-01-17_20-42-56 photo_2016-01-17_20-42-59 photo_2016-01-17_20-43-10  photo_2016-01-17_20-43-18 photo_2016-01-17_20-43-16   zz (1)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید