پژوهشکده فرهنگی ساری شناسی

Language

چِکّه؛ سِما رقص محلی مازندارن

چَکّه سِما چیست؟
چَکّه سِماگونه ای از رقص های محلی است که خاستگاه آن دراستان مازندران می باشد.این گونه
از رقص رایج ترین گونه درمازندران است که اغلب در مراسم محلی و جشن ها برگزار می گردد.
سازی که در این گونه از رقص نواخته میشود بیشتر لوازمی همچون دیگ، ماهیتابه و لگن
می باشد. چکه سما را بیشتر رقصی زنانه می دانند ولی در بین مردان نیز به صورت پراکنده رواج
دارد...

ادامه مطلب: چِکّه؛ سِما رقص محلی مازندارن

تن پوش مردان

   تن پوش مردان

 جومه یا جامه : پیراهنی است که متناسب با فصل از پارچه‌های کرباس چیت یا چلوار دوخته میشود. نوع مرغوب آن را از ابریشم تهیه می‌کنند.

 

ادامه مطلب: تن پوش مردان