پژوهشکده فرهنگی ساری شناسی

Language

نمایشگاه تخریب آثار تاریخی ساری در میدان بازار نرگسیه

zzوقتی مردم یک شهر بیدار باشند …  احساس مسوولیت کنند … میشود امروز ساری …از گوشه گوشه شهر برای بازدید از نمایشگاه به میدان دولت (بازار نرگسیه ) می آیند … چون میراث پدرانشان رو به نابودیست …. همین نمایشگاه … نشان از تدبیر مردم و بی تدبیری برخی از مسیولین است…. پس کی میخواهند تدبیری بیاندیشند برای این میراث نیمه جان  …. وقتی مرد و از بین رفت ….. نه ما شهروندان ساروی نمیگذاریم که این میراث پدرانمان از بین بروند …. نمی گذاریم .

ادامه مطلب: نمایشگاه تخریب آثار تاریخی ساری در میدان بازار نرگسیه

مازندران را مازندرانی باید بسازد

قصد تبلیغ برای خودم را ندارم، هفتاد ساله هستم، دیگر پول و مقام به کار من نمی‌آید، فقط می‌خواهم بخشی از تجربه ام را به نسل های بعد از خودم انتقال دهم، بیش از 30مورد از این توفیق و پیروزی برای دیارم دارم، سهم من در این موفّقیتها مثل بقیّه مردم است، خیلی کمتر از دیگران هم هست. حالا فقط چند مورد را می گویم تا جوانان بهتر بدانند که کار اگر برای رضای خدا و برای مردم باشد ، حتماً پیروزی در کار است.

ادامه مطلب: مازندران را مازندرانی باید بسازد

دِل گپ با تاریخ مردم

هنوز از شرّ سیاسی بازی با سرباز خانه ساری رها نشدیم که موضوع تغییر کاربری 65000 متر مربع زمین نیروی انتظامی مطرح شد، این هم داستانش مثنوی هفتاد من کاغذ می شود، با چه سر و صدایی از شورای شهر مصوّبه گرفتند و چه کارها که نکردند تا اینکه در گرما گرم نوروز امسال در بیستم اسفند93 شهرداری به کمیسیون طرح تفضیلی نامه برای تغییر کاربری زمین 65000 متری نیروی انتظامی را که در قلب شهر در بولوار ارتش قرار دارد فرستاد، به فاصله پنج روز این طرح تغییر کاربری از اداری- انتظامی به تجاری کلان در این کمیسیون تصویب شد.!!!!

ادامه مطلب: دِل گپ با تاریخ مردم

دِل گپ با تاریخ مردم

هنوز از شرّ سیاسی بازی با سرباز خانه ساری رها نشدیم که موضوع تغییر کاربری 65000 متر مربع زمین نیروی انتظامی مطرح شد، این هم داستانش مثنوی هفتاد من کاغذ می شود، با چه سر و صدایی از شورای شهر مصوّبه گرفتند و چه کارها که نکردند تا اینکه در گرما گرم نوروز امسال در بیستم اسفند93 شهرداری به کمیسیون طرح تفصیلی نامه برای تغییر کاربری زمین 65000 متری نیروی انتظامی را که در قلب شهر در بولوار ارتش قرار دارد فرستاد، به فاصله پنج روز این طرح تغییر کاربری از اداری- انتظامی به تجاری کلان در این کمیسیون تصویب شد.!!!!  

ادامه مطلب: دِل گپ با تاریخ مردم